Agama Kaharingan, Lebih Tua Dari Hindu Budha Di Borneo?

OLEH: Abu Amru Radzi Othman

Kaharingan yang bermaksud 'hidup' atau 'kehidupan' merupakan agama purba sehingga dianggap lebih awal berada di Kalimantan dari agama-agama lain dan masih dianut oleh sekitar 300,000 orang kaum Dayak.

Mereka beranggapan agama ini telah ada selepas penciptaan alam dan mereka percaya kepada Tuhan Tunggal. Cumanya Tuhan yang satu itu disebut dengan beberapa nama bergantung kepada daerah mereka berdiam. Ada yang memanggilnya dengan nama Yustu Ha Latalla, ada juga memanggilnya Sang Hyang Dewata. Namun majoriti menyebutnya sebagai Ranying atau Ranying Hatalla atau Alatalla yang bermaksud 'Kuasa yang Maha Besar'.

Sebutan Hattala atau Alatalla adalah pengaruh agama Islam (Allah Ta'ala) yang diterima dari suku Melayu Banjar yang merupakan 'saudara' mereka lantaran dalam diri seorang Banjar itu ada mengalir sesudu darah Dayak.

Dahulu agama ini tidak punya nama. Barangkali kaum Dayak tidak pernah mendakwahkan agama mereka kepada orang luar hingga mereka tidak berkehendak kepada sebarang istilah khusus. Hanya sahaja sekitar tahun 1945 baharulah agama suku Dayak (Dayak folk religion) ini dikenal sebagai Kaharingan setelah Kalimantan dijajah.

Kaum Dayak Ma'ayan mendirikan sebuah 'negara suku' di Kalimantan Selatan tepatnya di Amuntai, Hulu Sungai Utara. Ada beberapa nama diberikan kepada kerajaan ini seperti Nan Sarunai, Kuripan, Tabalong serta Tanjungpuri. Cumanya nama yang terakhir ini diperselisihkan oleh sebahagian peneliti dengan asumsi bahawa Kerajaan Tanjungpuri adalah kerajaan yang lebih baharu berbanding Nan Sarunai.

Tanjungpuri berada di wilayah yang sama dengan Kuripan dengan pendirinya adalah suku Melayu Palembang (saat Sriwijaya berada di pertengahan zaman kemuncak - 9M ke 12M - iaitu sekitar kurun ke 11M) yang telah mengalami pembauran dengan suku Dayak di Nan Sarunai.

[Sebagai tandaan, terdapat dua negeri yang memiliki nama yang hampir sama dengan kerajaan milik suku Dayak ini sehingga kadang kala boleh tersasul saat menyebutnya. Yang pertama adalah Kerajaan Kahuripan di Jawa dan Tanjungpura di Kalimantan Barat]

Apapun kedua-dua kerajaan inilah yang akhirnya melahirkan suku Melayu Banjar. Sementara itu ada pengkaji yang menetapkan Dayak Ma'ayan sebagai leluhur suku Malagasi di Madagaskar setelah mereka bercampur dengan bangsa Afrika terutama kaum Bantu.

Antara peninggalan Nan Sarunai yang masih tersisa adalah Candi Agung Amuntai. Menurut Vida Pervaya Rusianti Kusmartono - Peneliti Madya Balai Arkeologi Banjarmasin - dalam kertas kerja bertajuk 'Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten North Upper Coarse, South Kalimantan' yang dibentangkan pada First International Seminar “Bornean Archaeology: The Past, Present and Future Prospects" pada 2010 di Miri bahawa ditemukan lapisan pepejal arang di tapak candi tersebut telah berusia sekitar 350SM.

Dalam kesimpulan kertas kerja beliau diungkapkan dari bukti-bukti arkeologi yang ditemui di Kalimantan Selatan menunjukkan kewujudan tamadun prasejarah berusia 6000SM hingga 400SM.

Sesungguhnya Kerajaan Nan Sarunai ini menjadikan agama kaum Dayak (Kaharingan) sebagai anutan sehinggalah dikalahkan oleh Majapahit - yang mengamalkan agama Siwa-Buddha - pada 1387M.

Majapahit merupakan antara kerajaan awal di Nusantara yang menerima baik kedua-dua agama ini malah dapat dianggap sebagai mencantumkannya menjadi satu.

Sejak itulah agama Hindu mazhab Siwa dan agama Buddha masuk ke dalam masyarakat Kalimantan Selatan.

Sebaliknya jiran Nan Serunai di Timur, Kerajaan Kutai Kutai Martadipura memang merupakan kerajaan Hindu Siwa sejak awal penubuhannya pada kurun ke 4M (sekitar 350) lagi. Kerajaan ini banyak didiami oleh suku Dayak Ot Damun, suku tertua bagi kaum Dayak.

Walaupun begitu agama Hindu hanya berlegar dalam istana sementara rakyat kebanyakan masih menganut agama Kaharingan.

Dari huraian ini dapatlah kita ketahui dengan sedar bahawa agama Hindu-Buddha bukanlah agama tertua di Pulau Borneo (Kalimantan).
___________________________
~ Abu Amru Radzi Othman ~
Lajnah Makalah Sejarah
_____________________________
Dapatkan buku Menangkis Fitnah Yang Terpalit Pada Bani Umayyah! Untuk keterangan lanjut sila KLIK DI SINI .
Comments